GDPR

Den nya dataskyddsförordningen GDPR  skärper kraven på hur företag får behandla personuppgifter. Vi på Flysta Elservice värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Vi värnar om din personliga information och personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i GDPR för att skydda alla personuppgifter så att de inte försvinner, stjäls, utsätts för obehörig åtkomst, ändras eller förstörs på ett otillåtet sätt. 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Flysta Elservice ansvarar för att de kontaktuppgifter som företaget har registrerade behandlas enligt gällande lagstiftning. Vi har samlat uppgifter i form av mailadresser och telefonnummer till personer som visat intresse för vårt företag, är våra kunder eller har kommit i kontakt med vårt företag under andra former. Vi sparar aldrig personlig information förutom namn, adress, telefonnummer och mailadress i något register. För våra anställda samlar vi de uppgifter som är nödvändiga för att fullfölja anställningsavtalen.

Hur länge sparas mina personuppgifter? 

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för - exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Flysta Elservice. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar bli raderad, kan du vända dig till Flysta Elservice och skriftligen begära ändring eller radering.

Kontakt Camilla@flystaelservice.se

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.