KVALITET & MILJÖ

KVALITETSPOLICY

Vårat kvalitetstänkande i dag och i framtiden präglas av att våra kunder ställs i fokus. Vi ska kontinuerligt sträva efter att tillfredställa de kvalitetskrav som ställs från våra kunder bland annat med hjälp av kommunikation och produktinformation som är en viktig del i vår relation med kunden. Vårt kvalitetsarbete ska genomsyras av öppenhet så att våra kunder, medarbetare och samarbetspartners har fullt förtroende för vår verksamhet.

Kvalitets- och miljöplan baseras på INSTALLATÖRERNAS processinriktade kravdokument 2000-01, vilken i alla väsentliga delar motsvarar kraven i SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001

 

MILJÖ, ARBETSMILJÖPOLICY

Vår ambition är att minimera miljöpåverkan, detta bygger på delaktighet från våra anställda och kunder. I miljöpolicyn ingår även att erbjuda goda och säkra arbetsplatser.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.